Aut. Kloakmester

Hvor, hvornår og hvordan...

FAQ

faq almindelige spørgsmål

Hvad er autorisationskrævende kloakarbejde?

Al arbejde på kloakinstallationer, er omfattet af kravet om kloakmesterautorisation…

Læs mere

faq almindelige spørgsmål

Hvad er afløb?

Bygninger og udenomsarealer skal have afløb for spildevand, regnvand og vand fra…

Læs mere

faq almindelige spørgsmål

Hvad er afløbsinstallationer?

Afløbsinstallationer skal projekteres og udføres, så det tilførte afløbsvand bortledes…

Læs mere

faq almindelige spørgsmål

Hvordan projekteres afløbsinstallationer og hvordan skal de udføres?

Afløbsinstallationer skal iflg. gældende bestemmelser i Bygningsreglement §71 projekteres og udføres…

Læs mere

faq almindelige spørgsmål

Hvordan lægges afløbsinstallationer?

Ved lægning af afløbsinstallationer i jorden skal underlaget placeres i frostfri dybde og…

Læs mere

faq almindelige spørgsmål

Skal afløbsinstallationer udføres som separatsystem?

Afløbsinstallationer skal udføres som separatsystem, hvis hovedafløbsledningerne …

Læs mere

faq almindelige spørgsmål

Kan myndighederne stille yderligere krav til afløbsledninger?

Ved lægning af afløbsinstallationer i jorden skal underlaget placeres i frostfri dybde og på…

Læs mere

faq almindelige spørgsmål

Hvilke krav er der i bygningsrelementet til spildevand?

Vandinstallationer med aftapning samt tekniske installationer med fx. aftræk og køleflade…

Læs mere

faq almindelige spørgsmål

Hvilke krav er der til højvandslukke?

Højvandslukke til sikring mod oversvømmelser, der installeres i eller uden for bygningen…

Læs mere

faq almindelige spørgsmål

Hvad er kravet til bortledning af regnvand?

Afløb for regnvand skal udføres, så bortledning, nedsivning eller vandansamling ikke medfører…

Læs mere

faq almindelige spørgsmål

Hvad er kravet til drænvand?

Installationer til dræning af bygninger mv. skal udføres i overensstemmelse med DS…

Læs mere

faq almindelige spørgsmål

Hvad er kravet til CE-mærkning af en kloakinstalletion?

Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes afløbsinstallationer, skal for så vidt angår…

Læs mere

faq almindelige spørgsmål

Er der krav om drift og vedligehold af afløbsinstallationer?

Drift og vedligehold af afløbsinstallationer skal ske, så de til enhver tid overholder …

Læs mere

faq almindelige spørgsmål

Er der i bygningsreglementet krav om rottespærre?

Af bygningsreglementets bestemmelser er der krav om, at rotter hindres i at trænge ud af…

Læs mere

24 timers service

Vi tilbyder døgnservice - ring på  61 33 04 77

Kontakt og info

Åbningstider

Mandag 07:00 - 16:00
Tirsdag 07:00 - 16:00
Onsdag 07:00 - 16:00
Torsdag 07:00 - 16:00
Fredag 07:00 - 16:00
Lørdag Ring på +45 61 33 04 77
Søndag Ring på +45 61 33 04 77
Alle dage udenfor åbningstid Ring på +45 61 33 04 77
©2024 Aut Kloak. Alle rettigheder forbeholdes

Kontakt og info

Skriv til os

  Åbningstider

  Mandag 07:00 - 16:00
  Tirsdag 07:00 - 16:00
  Onsdag 07:00 - 16:00
  Torsdag 07:00 - 16:00
  Fredag 07:00 - 16:00
  Lørdag Ring på +45 61 33 04 77
  Søndag Ring på +45 61 33 04 77
  Alle dage udenfor åbningstid Ring på +45 61 33 04 77
  ©2024 Aut Kloak. Alle rettigheder forbeholdes