Aut. Kloakmester

Forundersøgelse til LAR-anlæg

Forundersøgelse af LAR

Aut. Kloakmester

Vi tilbyder at udføre:

Gennemgang af kommuneplaner, Spildevandsplaner, Klimatilpasningsplan og lokalplaner.

Mulighed for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

Undersøgelse af egnede områder hhv. uegnede områder, såvel som prioriterede områder som fx er udpeget til L A R.

Indhentelse af evt. modelberegning for området (fx GIS, afløbssystem, vandløb, grundvand etc.)

Undersøgelse af overflader, terræn og topografi.

Undersøgelse af geologi, jordbund og grundvandsforhold, fx nedsivningsmuligheder og afstand til grundvandsspejl.

Vurdering af afstandskrav for nedsivningsanlæg.

Undersøgelse og vurdering af forureningsrisiko af afstrømmet regnvand.

Undersøgelse af om der findes andre ledningsanlæg der kan komplicere opgaven.

Principafsnit af regnbedets opbygning
forundersøgelse af lar

24 timers service

Vi tilbyder døgnservice - ring på  61 33 04 77

Kontakt og info

Åbningstider

Mandag 07:00 - 16:00
Tirsdag 07:00 - 16:00
Onsdag 07:00 - 16:00
Torsdag 07:00 - 16:00
Fredag 07:00 - 16:00
Lørdag Ring på +45 61 33 04 77
Søndag Ring på +45 61 33 04 77
Alle dage udenfor åbningstid Ring på +45 61 33 04 77
©2024 Aut Kloak. Alle rettigheder forbeholdes

Kontakt og info

Skriv til os

  Åbningstider

  Mandag 07:00 - 16:00
  Tirsdag 07:00 - 16:00
  Onsdag 07:00 - 16:00
  Torsdag 07:00 - 16:00
  Fredag 07:00 - 16:00
  Lørdag Ring på +45 61 33 04 77
  Søndag Ring på +45 61 33 04 77
  Alle dage udenfor åbningstid Ring på +45 61 33 04 77
  ©2024 Aut Kloak. Alle rettigheder forbeholdes