Aut. Kloakmester

Hvad er autorisationskrævende kloakarbejde?

Aut. Kloakmester

Svar


Hvad er autorisationskrævende kloakarbejde?

Al arbejde på kloakinstallationer, er omfattet af kravet om kloakmesterautorisation.

Alle afløbsinstallationer og afløbsanlæg i jord til og med gennemføring i gulv, fundament eller ydermur mod jord og dertil hørende kloakledninger, må kun udføres og repareres af en autoriseret kloakmestervirksomheder. Det fremgår af Bekendtgørelse af lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.

Endvidere, at det autorisationskrævende arbejde regnes fra og med tilslutningen til hovedkloak og omfatter stikledninger, anlæg til rensning af spildevand og anlæggenes afløbsledninger, nedsivningsanlæg til regnvand, regnvandsledninger tilsluttet offentligt regnvandssystem, tryk- og vakuumafløbssystemer, samletanke samt bygningsdræn og omfangsdræn.

Det betyder i praksis, at fx ledninger under nederste færdige gulv defineres som kloakledninger.

Derfor er det heller ikke tilladt uden autorisation som kloakmester at foretage afpropning, eller øvrige indgreb i eksisterende afløbsinstallationer. Derudover er heller ikke tilladt uden autorisation som Kloakmester at udføre lagertanke til brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner

24 timers service

Vi tilbyder døgnservice - ring på  61 33 04 77

Kontakt og info

Åbningstider

Mandag 07:00 - 16:00
Tirsdag 07:00 - 16:00
Onsdag 07:00 - 16:00
Torsdag 07:00 - 16:00
Fredag 07:00 - 16:00
Lørdag Ring på +45 61 33 04 77
Søndag Ring på +45 61 33 04 77
Alle dage udenfor åbningstid Ring på +45 61 33 04 77
© 2020 Aut Kloak. Alle rettigheder forbeholdes

Kontakt og info

Skriv til os

  Åbningstider

  Mandag 07:00 - 16:00
  Tirsdag 07:00 - 16:00
  Onsdag 07:00 - 16:00
  Torsdag 07:00 - 16:00
  Fredag 07:00 - 16:00
  Lørdag Ring på +45 61 33 04 77
  Søndag Ring på +45 61 33 04 77
  Alle dage udenfor åbningstid Ring på +45 61 33 04 77
  © 2020 Aut Kloak. Alle rettigheder forbeholdes