Aut. Kloakmester

Hvordan projekteres afløbsinstallationer og hvordan skal de udføres?​

Aut. Kloakmester

Svar

Hvordan projekteres afløbsinstallationer og hvordan skal de udføres?

Afløbsinstallationer skal iflg. gældende bestemmelser i Bygningsreglement §71 projekteres og udføres således, at:

1) Der ikke forekommer lugtgener, aflejringer eller oversvømmelse.

2) Placeringen og fastgørelsen ikke medfører generende rystelser eller skader på bygningsdele eller installationer.

3) De beskyttes mod frost.

4) Utilsigtet ind- og udsivning undgås.

5) Rotter hindres i at trænge ud af installationerne og ind i eller under bygninger.

6) Der ved risiko for opstemning i hovedafløbssystemet sikres mod skadelig oversvømmelse i bygningen.

7) De kan modstå normalt forekommende statiske, dynamiske, kemiske og termiske påvirkninger.

8) Der ikke opstår risiko for sprængninger eller skadelig tryk og trykstød.

9) Der ikke sker overstrømning til vandforsyningsanlæg og vandinstallationer, eller til et andet afløbssystem eller en anden installationsgenstand.

10) Der ved rørgennemføringer ikke spredes generende støj, fugt og lugt.

11) De kan renses, betjenes og vedligeholdes i fornødent omfang. Renseadgange og komponenter, der kræver betjening, eftersyn eller vedligehold, skal være let tilgængelige, så dette kan ske på en hensigtsmæssig og forsvarlig måde.

12) De holdes inden for ejendommen.

13) Dækslers og afdækningers materialeegenskaber, styrke og bæreevne kan modstå den belastning, de udsættes for, og så der ikke sker personskader eller skader på andre afløbsinstallationer.

24 timers service

Vi tilbyder døgnservice - ring på  61 33 04 77

Kontakt og info

Åbningstider

Mandag 07:00 - 16:00
Tirsdag 07:00 - 16:00
Onsdag 07:00 - 16:00
Torsdag 07:00 - 16:00
Fredag 07:00 - 16:00
Lørdag Ring på +45 61 33 04 77
Søndag Ring på +45 61 33 04 77
Alle dage udenfor åbningstid Ring på +45 61 33 04 77
© 2020 Aut Kloak. Alle rettigheder forbeholdes

Kontakt og info

Skriv til os

  Åbningstider

  Mandag 07:00 - 16:00
  Tirsdag 07:00 - 16:00
  Onsdag 07:00 - 16:00
  Torsdag 07:00 - 16:00
  Fredag 07:00 - 16:00
  Lørdag Ring på +45 61 33 04 77
  Søndag Ring på +45 61 33 04 77
  Alle dage udenfor åbningstid Ring på +45 61 33 04 77
  © 2020 Aut Kloak. Alle rettigheder forbeholdes