Aut. Kloakmester

Hvad er afløbsinstallationer?

Aut. Kloakmester

Svar

Hvad er afløbsinstallationer?
 

Afløbsinstallationer er iflg. gældende §70 i Bygningsreglement defineret således, at:

Afløbsinstallationer skal projekteres og udføres, så det tilførte afløbsvand bortledes fra bygningen og de tilhørende udenomsarealer. Dette skal ske under hensyn til tilslutningsforhold og omgivelser samt til installationens, grundens og bygningens anvendelse.

Stk. 2. Afløbsinstallationer skal dimensioneres som anvist i DS 432 Norm for afløbsinstallationer, afsnit 3 eller på en måde, som på tilsvarende vis sikrer en tilfredsstillende bortledning jf. stk. 1.

Stk. 3. § 69-81 kan opfyldes ved at følge DS 432 Norm for afløbsinstallationer.

24 timers service

Vi tilbyder døgnservice - ring på  61 33 04 77

Kontakt og info

Åbningstider

Mandag 07:00 - 16:00
Tirsdag 07:00 - 16:00
Onsdag 07:00 - 16:00
Torsdag 07:00 - 16:00
Fredag 07:00 - 16:00
Lørdag Ring på +45 61 33 04 77
Søndag Ring på +45 61 33 04 77
Alle dage udenfor åbningstid Ring på +45 61 33 04 77
© 2020 Aut Kloak. Alle rettigheder forbeholdes

Kontakt og info

Skriv til os

  Åbningstider

  Mandag 07:00 - 16:00
  Tirsdag 07:00 - 16:00
  Onsdag 07:00 - 16:00
  Torsdag 07:00 - 16:00
  Fredag 07:00 - 16:00
  Lørdag Ring på +45 61 33 04 77
  Søndag Ring på +45 61 33 04 77
  Alle dage udenfor åbningstid Ring på +45 61 33 04 77
  © 2020 Aut Kloak. Alle rettigheder forbeholdes